Článek ze serveru:  http://www.sopotnice.eu

Z kategorie:  ...dějiny obce


Titul článku:  Dějiny Potštejnské části Sopotnice

První majitel potštejnské části Sopotnice Procek z Potštejna, příslušník rodu Půticů, byl před rokem 1312 úkladně zavražděn příslušníky pražské německé rodiny Pušů. Prockův syn Mikuláš z Potštejna proto v roce 1312 s několika svými přáteli zase zavraždil Peregrina Puše. Zásahem krále byl sice mezi Mikulášem a Pušovci sjednán mír, ale napětí mezi Mikulášem a králem trvalo i nadále. Plnou silou potom propuklo ve 30. letech, kdy Mikuláš z Potštejna v době nepřítomnosti krále Jana Lucemburského v zemi, se stal loupeživým rytířem. V roce 1339 pak mladý kralevic Karel, který spravoval zemi za svého otce, oblehl Potštejn, hrad dobyl a Mikuláš při obléhání zahynul. Podle starších pověstí se prý Karel při obléhání hradu zdržoval na sopotnické faře a odtud řídil všechny akce. Pokud tomu tak skutečně bylo, nelze pobyt vztahovat k dnešní farní budově, která byla postavena až v roce 1903, ani k její předchůdkyni, která pocházela z počátku 18. století. Původní fara totiž zcela zanikla a lze jen předpokládat, že bývala v místech fary dnešní. Pobyt Karlův v Sopotnice písemnými prameny výslovně doložen není, ale pokud v Sopotnici býval, tak skutečně jedinou vhodnou budovou pro jeho pobyt byla fara. Po dobytí Potštejna byl Mikulášův majetek, jako majetek zemského škůdce zabaven, ale již v roce 1341 část majetku byla vrácena jeho pěti dětem. V roce 1356 potom jménem těchto dětí Mikulášův syn Ježek z Potštejna prodal potštejnské panství, jehož příslušenství bylo tehdy v 19 vesnicích, Karlovi IV. A při tomto prodeji se výslovně připomíná polovina Sopotnice jako součást potštejnského panství. To je také první doklad o rozdělení vsi a vlastně i první zpráva vztahující se přímo ke vsi, nikoliv jen ke kostelu. Ježek z Potštejna potom od Karla IV dostal panství žampašské a stal se předkem rodiny Žampachů z Potštejna. V roce 1356 se tedy vrchností pro sopotnické poddané stal přímo český král Karel IV. Ale ten, ani další králové většinou nespravovali potštejnské panství sami, ale dávali do zástavy různým pánům. Tak např. v roce 1389 měl panství v zástavě markrabě moravský Prokop, v roce 1395 Jindřich Lacembok z Chlumu, 1437 Hynek Krušina z Lichtenburka. V roce 1454 potom Vilém Krušina z Lichtenburka postoupil své zástavní právo k potštejnskému panství majiteli sousedních litic a potomnímu českému králi Jiřímu z Poděbrad. Přechod do rukou Jiřího z Poděbrad význačně ovlivnil další dějiny Sopotnice, neboť tak po 150 letech opět obě části byly spojeny v rukou jednoho majitele.

Autorem článku je pan Dr. František Musil CSc. z Ústí nad Orlicí a publikoval jej v roce 1978 ve sborníku vydaném místním národním výborem, ku příležitosti stého výročí postavení budovy školy v naší obci.

Vložil: LTX   Dne: 5.6.2006   Čas: 18:16:28